Send inn søknad

Søknader kan sendes fra 1. januar til. 31. mai. Søknadene blir deretter behandlet og tildeling skjer innen 1. september samme år

Stiftelsen har ingen begrensninger når det kommer til hvem som kan søke om støtte. Det kan være privatpersoner, bedrifter eller andre.

Det er en forutsetning at omsøkt prosjekt passer til Mandalsfondets formålsbeskrivelse. Det er kun søkere som blir tildelt midler, som blir besvart. Det gis ikke støtte til prosjekter som er gjennomført. Søknad sendes per e-post til post@mandalsfondet.no.

Les mer her: Slik lykkes du med søknaden til Mandalsfondet.