Prosjekter

Milliongaven – Mandal bys hundreårsjubileum

I forbindelse med Mandal bys hundreårsjubileum i 2021, har stiftelsens grunnlegger Christen Sveaas gitt en ekstra million til større prosjekter i sentrum. Prosjektene er forskjønningstiltak som kommer allmennheten til gode.

Slik er midlene fordelt:

Mandal Byselskap får 210.000 kroner for å etablere en steintrapp for adkomst til Møllebakken, som ligger bak det gamle fiskelaget og Verven i Mandal sentrum. Mandal Byselskap ønsker å gjøre utsiktspunktet mer tilgjengelig for publikum.

Lindesnes kommune får totalt 540.000 kroner til tre ulike prosjekter som ønskes igangsatt. Kommunen får 200.000 for å etablere en laksestige i rundkjøringen ved St. Helenas vei/Skarvøyveien. I tillegg skal det beplantes i rundkjøringen.

Videre får kommunen 240.000 kroner for å etablere en vanninstallasjon på Giert Karis plass. Målet er å skape en attraksjon som skaper mer liv i byrommet gjennom prosjektet «Vannkuler».

Kommunen får også 100.000 kroner til nye benker som skal utplasseres på Adolph Tidemans plass i sentrum. Benkene skal komplettere de store krukkene som allerede er gitt fra Mandalsfondet.

Mandal Handel og Serviceforening får 150.000 kroner til innkjøp av 10 kvalitetsbenker som skal bidra til økt trivsel og miljø i byens viktigste handlegate.

Mandal museum og Andorsengården får 100.000 kroner for å etablere god belysning av gårdens fasader og uteområder. Prosjektet heter «Frem i lyset» og inngår i Mandal kommunes kulturminneplan.

 

Tildelinger, 2021:

1) Eli Ferrari de Carli: Bidrag til utskiftning av vindu og dør, Solskivegaten 4. Sum: 50.000

2) Elisabeth Fosshaugen: Bidrag til maling og ny inngangsdør, Lille Elvegate 5. Sum: 53.000

3) Ester Vågsvoll / Norman Vågsvoll: Nytt stålgjerde, Rosnesveien 21. Sum: 50.000

4) Eva Saanum og Finn Morten Bessesen: Restaurering av inngangsdør og vinduer i Adolph Tidemands gate. 12. Sum: 80.000

5) Odd Evjen: Støtte til restaurering av vinduer og dører i Neseveien 7. Sum: 100.000

6) Turid Hermansen: To utelamper, snøsikring tak og ny port. Klokkerbråtet 2 A-B. Sum: 25.000

7) Øvrebyen Vel Mandal: Oppgradere lekeplassdelen av det gamle torget i Amaldus Nielsens gate/Nordgata til en «grønn møteplass» med to benker og en blomsterurne. Sum: 25.000

8) Åshild Schmidt: Støtte til granittstein foran inngangspartiet til bakeriet på Malmø. Sum: 75.000

9) Wenche Manneråk Kongsvik/Ståle Manneråk Kongsvik: Støtte til vindu og oppussing av mur i Møllegata 1. Sum: 55.000

10) Janne Evje Hinderaker: Restaurering/tilbakeføring av teglsteinspipe. Sum: 60.000

11) Ragnhild Andrea Birkeland: Nytt vindu og inngangsdør, Adolph Tidemands gate 15. Sum: 50.000

12) Cecilie Hermansen / Egil Ytrøy: Støtte til renovering av Verftsgata 5. Sum: 100.000

13) Anne Christine Varhaug: Støtte til fasadeutbedring av Adolph Tidemands gate 27. Sum: 50.000

14) Reidun Knutsen: Reparasjon av vinduer og smijernsport. Sum: 12.000

15) Irina Spinnangr / Øyvind Spinnangr: Tilbakeføring av smijernsrekkeverk i tilknytning til «Tårnhuset»: 72.000

16) Sameiet Amaldus Nielsens gate 10B: Støtte til ny ytterdør og oppgradering av fasaden. Sum: 50.000

 

Ekstraordinær bevilgning – roser 2021

Lindesnes kommune fikk våren 2021 et gavebeløp på 225.000 kroner som gikk til flere tiltak i sentrum.

Det ble blant annet innkjøpt flere blomsterkrukker som ble satt ut på Adolph Tidemands Plass i Mandal. I gaven lå det også støtte til roser – både til Adolph Tidemands plass, men også roser til Skrivergården.

Byens befolkning i sentrum fikk våren 2021 tilbud om to gratis roser.

I samarbeid med Aurebekk gartneri ga Mandalsfondet en gave på 100.000 kroner som gikk til privatpersoner og andre som fikk gratis roser.

 

Tildelinger, 2020

** Øvrebyen Vel Mandal: Benker og blomsterurne til torget ved gamle Dora Håland. Sum: 50.000 NOK

** Sissel Svindland: Restaurering av «Emil Pettersens Våningshus», Brogata 9. Sum: 55.000 NOK

** Odd Ragnar Hille: Restaurering av vinduer, Halshaug gård. Sum: 55.000 NOK

** Mandalselva Villakssenter AS: Kommende temaområder/utstillinger: 125.000 NOK

** Camilla Tyrihjell: Restaurering, Skinnermoen 7: 35.000 NOK

** Brit Mjåland: Sommeraktiviteter i Mandalselva, Mjåland gård: 25.000 NOK

** Lindesnes kommune: Beplante «Rosariet» i Skriverhagen, samt benker: 100.000 NOK