Om Anders Sveaas' og hustru Granvilde f. Knudsen Mandalsfond

Bakgrunn

Stiftelsen ble dannet i 2019 av Christen Sveaas. Stiftelsen har som formål å bevare og forskjønne den gamle trehusbebyggelsen i Mandal sentrum og på Rosnes, Skjernøy.

Stiftelsen vil også bidra til bevaring og etablering av rosehager og rosebed i de nevnte områder, samt bidra til tiltak for å bevare villaksbestanden i Mandalselva.

Stiftelsen eier kunstverk som man vil stille til disposisjon for langvarige utlån til lokale museer i Mandal, under forutsetning at disse tilfredsstiller moderne krav til brann- og innbruddsikring samt har et tilfredsstillende klimaanlegg.

Johnstons gate i Mandal sentrum. Foto: Tor Anders Madsen.

Johnstons gate i Mandal sentrum. Foto: Tor Anders Madsen.

Hvorfor Mandalsfondet

Christen Sveaas tilbrakte de alle fleste av sine barne- og ungdomsår på sommerferie hos familie i Mandal. Hans farmor, Granvilde Sveaas, født Knudsen, vokste opp på Skjernøy. Hans tante, Alma Knudsen, bodde på Rosnes, og hans onkel Selmer Knudsen i Wattnegata. Granvilde giftet seg med Christen Sveaas’ farfar, konsul Anders Sveaas i 1913.

Sveaas har gjennom dette fått en nær tilknytning til byen og området rundt, og han trives meget godt i Mandal og i det vakre kulturminnelandskapet som omgir byen.

 

Styret

Jonas Tjersland
Styreleder, Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA

Alfred Solgaard
Kultursjef Lindesnes Kommune

Hege Lilly Galtung
Adm. direktør, Christen Sveaas Private Holdings